Publicat per

La pòlissa de responsabilitat civil és l’assegurança que cobreix el vostre club o entitat esportiva enfront de possibles danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat esportiva. La Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31… Llegeix més

Publicat per

Els clubs i entitats esportives són associacions d’àmbit esportiu que tenen la consideració de persona jurídica i, per tant, són susceptibles d’incórrer en responsabilitat penal. Aquesta pot succeir en diferents delictes, més comuns per a persones físiques, com els de naturalesa econòmica. No obstant això, trobem que dins dels delictes de corrupció en els negocis,… Llegeix més

Més notícies