Tens el certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els treballadors i voluntaris de l’entitat que tenen contacte habitual amb menors?

Publicat per & archivado en General.

  Des de la modificació de la Llei 26/2015 és un requisit legal que totes aquelles persones que tenen contacte habitual amb menors aportin als clubs o entitats esportives on desenvolupen l’activitat,  un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, per tal d’acreditar que no tenen cap condemna per aquest motiu. Per demanar aquest… Llegeix més

Des de fa relativament poc temps, es va realitzar un nou plantejament del currículum escolar, orientat a l’adquisició de competències

Publicat per & archivado en General.

Amb aquest canvi, la finalitat de l’educació d’avui dia, és aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament en una societat plural, diversa i en canvi continu. En aquest sentit, un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg… Llegeix més

Saps com regularitzar les relacions dels voluntaris del teu club?

Publicat per & archivado en General.

La regularització de les persones que realitzen tasques com a voluntaris, s’ha de realitzar a través de de la signatura d’un document denominat compromís de voluntariat, en el que han de constar els drets i deures de cadascuna de les parts (voluntari i entitat esportiva). Pots descarregar el model Compromís de Voluntariat en aquest enllaç. Per… Llegeix més

Durant els mesos de maig i juny l’Oficina d’atenció als Clubs ha realitzat un taller de Psicologia de l’Esport a càrrec de la Sra. Eva Collell, psicòloga esportiva

Publicat per & archivado en General.

Aquests tallers han sigut una introducció a noves temàtiques i projectes que s’estan desenvolupant des de l’Oficina d’atenció als Clubs i que de moment han tingut una resposta molt positiva per part dels clubs assistents, els quals han tingut una elevada i activa participació. Cada cop els clubs es preocupen més per la formació dels seus tècnics i… Llegeix més

La responsabilitat penal dels administradors d’entitats esportives

Publicat per & archivado en General.

El dret penal té cabuda dins del món de l’esport, i com ja vam veure en anteriors notícies (La responsabilitat penal en clubs i entitats esportives), els mateixos clubs tenen un paper important com a subjecte principal arrel de les darreres modificacions normatives. No obstant això, no hem d’oblidar la responsabilitat d’aquells que gestionen l’entitat,… Llegeix més

El proper 1 de juliol s’obre el període de declaració de l’IVA del segon trimestre i de presentació de l’Impost de Societats de l’exercici econòmic 2016

Publicat per & archivado en General.

Aquest proper 1 de juliol s’obre el termini per fer l’autoliquidació de l’IVA (model 303) del segon trimestre i el termini de presentació de l’Impost de Societats, per a aquelles entitats que el seu exercici econòmic coincideix amb l’any natural, és a dir, de l’1 de gener a 31 de desembre. El model 303 (IVA)… Llegeix més

Està cobert el vostre club o entitat esportiva per una assegurança de responsabilitat civil?

Publicat per & archivado en General.

La pòlissa de responsabilitat civil és l’assegurança que cobreix el vostre club o entitat esportiva enfront de possibles danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat esportiva. La Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31… Llegeix més

La responsabilitat penal en els clubs i entitats esportives

Publicat per & archivado en General.

Els clubs i entitats esportives són associacions d’àmbit esportiu que tenen la consideració de persona jurídica i, per tant, són susceptibles d’incórrer en responsabilitat penal. Aquesta pot succeir en diferents delictes, més comuns per a persones físiques, com els de naturalesa econòmica. No obstant això, trobem que dins dels delictes de corrupció en els negocis,… Llegeix més

Activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys

Publicat per & archivado en General.

Novetats del DECRET 267/2016, de 5 de juliol.   La Generalitat de Catalunya, des de l’any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d’educació en el lleure a Catalunya per tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat. En aquest sentit, i tenint en compte que actualment la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és… Llegeix més