Publicat per

Els clubs i entitats esportives són associacions d’àmbit esportiu que tenen la consideració de persona jurídica i, per tant, són susceptibles d’incórrer en responsabilitat penal. Aquesta pot succeir en diferents delictes, més comuns per a persones físiques, com els de naturalesa econòmica. No obstant això, trobem que dins dels delictes de corrupció en els negocis,… Llegeix més

Publicat per

Novetats del DECRET 267/2016, de 5 de juliol.   La Generalitat de Catalunya, des de l’any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d’educació en el lleure a Catalunya per tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat. En aquest sentit, i tenint en compte que actualment la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és… Llegeix més

Publicat per

El rendiment esportiu està determinat per una combinació de factors fisiològics, tècnics, tàctics i mentals. La psicologia esportiva als clubs és clau per proporcionar als atletes habilitats mentals per optimitzar el seu rendiment i aprenentatge, així com ajudar a entendre la manera en què la ment influeix en el rendiment físic i definir estratègies per aconseguir el… Llegeix més

Publicat per

A raó de la modificació de la Llei 26/2015 es va establir com a requisit que totes aquelles persones que tenen contacte habitual amb menors han d’aportar als clubs o entitats esportives on desenvolupen l’activitat,  un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, per tal d’acreditar que no tenen cap condemna per aquest motiu…. Llegeix més

Publicat per

Ahir, dilluns 6 de març, es va dur a terme el segon taller sobre fiscalitat al Centre Cívic Urgell, organitzat per l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona ciutat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. La responsable de l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona ciutat, Haydeé Fernández, va iniciar el taller donant la benvinguda als… Llegeix més

Publicat per

Ahir, dilluns 13 de febrer, es va dur a terme el primer taller de fiscalitat de les entitats esportives en el Centre Cívic Navas, al districte de Sant Andreu, organitzat per l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona ciutat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest és el primer taller que es convoca en matèria… Llegeix més

Publicat per

Ahir dimecres 11 de gener es va dur a terme la  càpsula formativa sobre la “Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017” organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona Ciutat, que va comptar amb més d’una cinquantena de participants i entitats assistents. La jornada… Llegeix més

Publicat per

Us recordem que aquest proper 30 de gener finalitza el termini per fer l’autoliquidació de l’IVA del quart trimestre (model 303), conjuntament amb el resum anual (model 390). Cal recordar que encara que els clubs o entitats estiguin reconeguts de caràcter social per Hisenda, i per tant la prestació de serveis esportius estigui exempta d’IVA,… Llegeix més