Assessorament en matèria jurídica i legal als clubs i entitats esportives.

- Resolució de dubtes jurídics i legals.

- Assessorament inicial no escrit.

- Suport en la constitució i registre d’Entitats.

- Revisió de convocatòries dels òrgans de govern.

- Revisió dels acords sotmesos als òrgans de govern.

- Assesorament en processos electorals i en processos jurisdiccionals.

*S’exclou del Servei Jurídic de l’Oficina de Serveis a Clubs l’assistència de lletrat/da en processos de caràcter judicial.

 

Guies jurídiques

Marc legal