Legislació bàsica per a Clubs o Entitats esportives:

Per a Clubs o Entitats esportives declarats d’utilitat pública:

Regulació de les activitats esportives:

Sobre Protecció de Dades: 

Altres lleis: