Publicat per

Si el vostre projecte va acabar el 31 de desembre de 2017, esteu en termini de presentar la justificació a la subvenció per a activitats, projectes i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2017. Com sabreu, la documentació està disponible a la web de l’Ajuntament de Barcelona.

Que heu de tenir en compte a l’hora de presentar les vostres justificacions?

  1. El termini

Compteu amb un termini no superior a dos mesos a comptar des de la data de la finalització del projecte. La data que es tindrà en compte és la que es va indicar en la instància de sol·licitud de subvenció.

Per tant, si la vostra activitat va finalitzar el 31 de desembre, tindreu fins al 28 de febrer per presentar la justificació.

  1. Lloc de presentació

Tota la documentació justificativa es pot presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana dels diferents districtes (OAC’s) de la ciutat, amb cita prèvia, o bé a l’Institut Barcelona Esports.

La ubicació i els horaris d’atenció de les OAC’s els podeu consultar aquí.

  1. Com s’ha de presentar?

Aquest compte justificatiu, que consta de memòria d’actuació i memòria econòmica segons import atorgat, s’ha de realitzar segons models detallats a la convocatòria.

Aquests models, que podeu trobar a la web de l’Ajuntament, són els següents:

  • Instància de presentació del compte justificatiu.
  • Memòria d’actuació.
  • Memòria econòmica.
  • Carta de reintegrament, en el supòsit de romanents no aplicats.

Igualment, en el moment de la justificació, tal com estableix la convocatòria en el seu article número 14,  s’hauran d’aportar les factures originals, tiquets, nòmines, etc. de les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat. L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats.

Si necessiteu ajuda o teniu cap dubte a l’hora de fer la vostra justificació, no dubteu a contactar amb nosaltres a barcelona@oficinadeclubs.cat o al 93. 249.15.52