L’objectiu és donar suport d’imatge i accions comunicatives als Clubs.

- Redisseny de logotip. Actualització del logotip per donar-li un aspecte més modern i actual.

- Papereria. Disseny del paper de carta, targetes de visita, carpetes, calendaris… per tal de cobrir les necessitats bàsiques dels Clubs.

- Cartelleria. Disseny de cartells publicitaris d’esdeveniments.

- Fulletons. Maquetació de fulletons i materials informatius dels Clubs.