NOTA LEGAL

PROTECCIÓ DE DADES

LES DADES PERSONALS QUE ES SOL·LICITIN EN COMENTARIS, FORMULARIS DE CONTACTE O FORMULARIS DE TARIFES PASSARAN A FORMAR PART D’UN FITXER DE TITULARITAT DE LA UFEC I ES TRACTARAN SEGONS LES DISPOSICIONS DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I ALTRES NORMES DE DESENVOLUPAMENT.

EN TOT CAS, ELS USUARIS TENEN DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ D’AQUESTES DADES, MITJANÇANT ESCRIT ADREÇAT A LA UFEC A RAMBLA CATALUNYA, 81. 08008 BARCELONA.

LES DADES DELS USUARIS DEL LLOC WEB ES TRACTEN AMB LES FINALITATS SEGÜENTS:

1. PERMETRE PARTICIPAR DELS SERVEIS DEL LLOC WEB WWW.OFICINADECLUBSBARCELONA.CAT, GESTIONAR, TRAMITAR I ADMINISTRAR ELECTRÒNICAMENT LA RELACIÓ DE L’USUARI AMB LES SOCIETATS DE LA UFEC (DONAR RESPOSTA A LES CONSULTES; TRAMITAR EL REGISTRE D’ALTA AL LLOC WEB; PERMETRE LES GESTIONS COM A USUARI REGISTRAT; ETC.).

2. PROMOCIONAR O PUBLICITAR LES ACTIVITATS, PRODUCTES I SERVEIS QUE OFEREIXIN LES SOCIETATS DE LA UFEC. A AQUEST EFECTE S’AUTORITZA EXPRESSAMENT QUE UFEC LI PUGUI ENVIAR COMUNICACIONS PUBLICITÀRIES O PROMOCIONALS PER CORREU ELECTRÒNIC O QUALSEVOL ALTRE MITJÀ DE COMUNICACIÓ EQUIVALENT. LES SEVES DADES PERSONALS NO SERAN EN CAP CAS COMUNICADES A TERCERS.

3. FER ENQUESTES, ESTADÍSTIQUES I ANÀLISIS DEL MERCAT.